Legea 191

Visitor Counter

Welcome!

This page has been visited 0 times.

 LEGE nr. 191 din 13 mai 2003

privind infracţiunile la regimul transportului naval
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul 1 Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege prevede infracţiunile la regimul transportului naval, astfel cum este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, precum şi unele dispoziţii speciale de procedura referitoare la aceste infracţiuni.Capitolul 2 Infracţiuni contra siguranţei navigaţiei civileArticolul 2(1) Conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.(2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează fapta comandantului sau a altei persoane care încredinţează cu ştiinţa conducerea navei unei persoane fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta persoanei care încredinţează cu ştiinţa conducerea navei unei persoane care suferă de o boala psihică ori se afla sub influenţa unor produse stupefiante.Articolul 3Punerea în navigaţie a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranţă se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.Articolul 4(1) Exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de către personalul navigant care asigura direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.(3) Este considerată sub influenţa băuturilor alcoolice persoana care are o îmbibaţie alcoolică în sânge de până la 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.Articolul 5(1) Exercitarea atribuţiilor de serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare stării de ebrietate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de personalul navigant care asigura direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.(3) Este considerată în stare de ebrietate persoana care are o îmbibaţie alcoolică în sânge mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau chiar o îmbibaţie mai mica, dacă aceasta are drept consecinţa micsorari manifeste ale facultăţilor de echilibru ori de mişcare ale acelei persoane, dificultate în exprimare ori incoerenta ideatica, constatate clinic sau prin orice alte mijloace de proba.Articolul 6Refuzul, împotrivirea sau sustragerea persoanelor prevăzute la art. 4 şi 5 de a se supune recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.Articolul 7(1) Părăsirea postului sau a navei fără aprobare, de către un membru al echipajului ori de către pilot, în timpul efectuării serviciului, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de comandant sau de inlocuitorul acestuia, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.Articolul 8Fapta de a dormi în timpul serviciului de cart sau de garda, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.Articolul 9Părăsirea navei de către comandant în caz de pericol, înainte de a-şi fi exercitat îndatoririle de serviciu pentru salvarea navei şi a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 4 ani.Articolul 10Fapta comandantului unei nave de a nu-şi îndeplini obligaţiile de asistenţa şi salvare a navelor şi a persoanelor aflate în pericol pe apa ori, în caz de abordaj, de a nu comunică celorlalte nave, în măsura posibilităţilor, datele necesare identificarii navei proprii se pedepseşte cu închisoare de la unu la 4 ani.Articolul 11(1) Schimbarea poziţiei, scoaterea din funcţiune, avarierea grava sau distrugerea unui semnal de navigaţie costier sau plutitor se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.(2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează sustragerea unui semnal de navigaţie costier sau plutitor ori a unor componente ale acestuia.Articolul 12(1) Dacă faptele prevăzute la art. 2-5 şi art. 7-10 au avut ca urmare un accident de navigaţie, constând în abordaj cu pagube materiale importante, avarierea grava a unei nave ori distrugerea sau degradarea importanţa de instalaţii şi bunuri de orice fel, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.(2) Dacă s-a produs scufundarea navei proprii sau a altei nave ori moartea sau vătămarea corporală grava a uneia sau a mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.(3) Dacă faptele prevăzute la art. 2-5, art. 7 şi art. 9-11, care au produs una dintre urmările prevăzute la alin. (2), au fost săvârşite în acest scop, pedeapsa este închisoarea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.(4) Dacă fapta prevăzută la art. 8 a avut una dintre urmările prevăzute la alin. (1) şi (2), pedeapsa este închisoarea de la unu la 6 ani, în cazul alin. (1), respectiv de la 3 la 12 ani, în cazul alin. (2).Articolul 13Preluarea fără drept a comenzii sau a controlului unei nave se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.Articolul 14(1) Săvârşirea uneia dintre următoarele fapte, şi anume:a) împiedicarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale personalului navigant prevăzut la art. 31 lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, privind conducerea navei;b) falsificarea unui ordin scris sau a jurnalului de bord;c) comunicarea unor informaţii, cunoscând ca sunt false, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.(2) Distrugerea ori avarierea unei nave sau a încărcăturii acesteia, a echipamentelor de navigaţie sau perturbarea funcţionarii acestora se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează distrugerea jurnalelor de bord şi de maşini.(4) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1)-(3) s-a pus în pericol siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.Articolul 15Plasarea pe o nava, prin orice mijloace, a unui dispozitiv, obiect ori substanţa apta sa distruga nava sau sa cauzeze acesteia ori încărcăturii pagube de natura sa pună în pericol siguranţa navigaţiei se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.Articolul 16Faptele prevăzute de la art. 13-15, săvârşite în scopul devierii navei de la itinerarul sau, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.Articolul 17(1) Luarea în stapanire a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia prin violenta ori ameninţare cu violenta se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.(2) Distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea unor pagube de natura sa pună în pericol securitatea acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.Articolul 18(1) Plasarea sau dispunerea de a se plasa pe o platforma fixa, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanţe apte sa distruga platforma fixa ori de natura sa pună în pericol siguranţa acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.(2) În înţelesul prezentei legi, platforma fixa desemnează o insula artificiala, o instalatie sau o lucrare ataşată permanent de fundul marii ori de cel al unei ape interioare, în vederea explorării sau exploatării resurselor ori pentru alte scopuri economice.Articolul 19Dacă faptele prevăzute la art. 13-18 au avut ca urmare consecinţe deosebit de grave, inclusiv scufundarea navei sau a platformei fixe, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare moartea sau vătămarea grava a integrităţii corporale ori sănătăţii mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.Articolul 20(1) Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 13-18 se pedepseşte.(2) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).Articolul 21(1) Blocarea senalului navigabil, a unei dane sau zone a bazinului portuar şi neexecutarea ordinului căpitanului portului privind măsurile de deblocare se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.(2) Dacă fapta a avut ca urmare întreruperea navigaţiei ori a activităţii portuare sau punerea în pericol a siguranţei navigaţiei ori a portului, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.Articolul 22Transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor în apele naţionale navigabile fără respectarea prevederilor legale cu privire la stivuire, ambalare, etichetare, măsuri de protecţie, dacă a fost pusă în pericol sau s-ar fi putut pune în pericol siguranţa navigaţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.Capitolul 3 Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei la bordul navelorArticolul 23(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu privind siguranţa navei şi a navigaţiei se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(2) Când fapta este săvârşită de către comandantul navei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.Articolul 24(1) Lovirea superiorului de către inferior se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.(2) Dacă fapta se săvârşeşte asupra comandantului navei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani.(3) În cazul în care comandantul navei se găseşte în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 3 ani.(4) Lovirea inferiorului de către superior se pedepseşte cu închisoare de la o luna la un an.Articolul 25Fapta pasagerului de a nu se supune în timpul călătoriei unui ordin dat de comandant sau secund ori de un alt ofiţer, pentru salvarea navei, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amendă.Articolul 26(1) Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute la art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1)-(3) şi art. 25 se pune în mişcare la sesizarea comandantului sau a proprietarului ori a operatorului navei, după caz.(2) Acţiunea penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 23 alin. (2) se pune în mişcare la sesizarea proprietarului sau a operatorului navei ori a organelor abilitate ale autorităţii navale, după caz.(3) Acţiunea penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 24 se pune în mişcare şi la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.Capitolul 4 Alte infracţiuniArticolul 27(1) Folosirea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate aparţinând altei persoane se pedepseşte potrivit art. 293 alin. 1 din Codul penal.(2) Încredinţarea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate altei persoane, spre a fi folosit fără drept, se pedepseşte potrivit art. 293 alin. 2 din Codul penal.Articolul 28(1) Arborarea fără drept a pavilionului român ori punerea în exploatare sau navigaţie a unei nave neinregistrate se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.(2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi arborarea fără drept a pavilionului unei alte tari decât cel înscris în actul de naţionalitate, de către o nava străină sau română care trece prin apele naţionale navigabile ale României.Articolul 29Fapta comandantului ori a altui membru al echipajului care, în urma producerii unui accident de navigaţie, ordonă sau face ca nava sa părăsească locul faptei se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.Articolul 30Folosirea navei sau a încărcăturii navei ori dispunerea de acestea, fără drept, în tot sau în parte, pentru sine sau pentru altul, de către comandant sau un alt membru al echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.Articolul 31Omisiunea de a denunta de îndată săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 13-15, art. 17 şi 18 se pedepseşte în condiţiile prevăzute de art. 262 din Codul penal.Articolul 32Ultrajul săvârşit împotriva unui inspector de navigaţie civilă ori a personalului operativ al capitaniilor porturilor, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte potrivit art. 239 din Codul penal.Capitolul 5 Dispoziţii speciale de proceduraArticolul 33(1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 27-30, cercetarea penală se efectuează de către capitanii porturilor.(2) Pentru infracţiunile prevăzute la art. 32, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror.Articolul 34Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea efectuate pe nave sau în incinta porturilor se fac în prezenta căpitanului portului sau a reprezentantului acestuia.Articolul 35Luarea de măsuri şi efectuarea de cercetări la bordul unei nave care arboreaza pavilionul unui alt stat cu care statul român a încheiat convenţii se fac în conformitate cu prevederile acestora.Articolul 36Infracţiunile prevăzute la art. 2-11, art. 22-25, art. 27, 28 şi 30 se judeca în prima instanţa de secţiile maritime şi fluviale ale judecătoriilor.Articolul 37Infracţiunile prevăzute la art. 12-21, art. 31 şi la art. 32 se judeca în prima instanţa de secţiile maritime şi fluviale ale tribunalelor.Capitolul 6 Dispoziţii finaleArticolul 38Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 39La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 132 din 23 noiembrie 1972; lit. a) de la lit. A a pct. 1 al art. 2 şi lit. a) de la pct. 1 al art. 3 din Decretul nr. 203/1974 pentru înfiinţarea şi organizarea de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecătoreşti şi unităţi de procuratura, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 131 din 31 octombrie 1974.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 13 mai 2003.Nr. 191.────────────────