Raspunsuri intrebari ANPA

 

Intrebari si raspunsuri legislatie pescuit pentru permisul de pescuit recreativ emis de ANPA

În apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunarii și în apele maritime, un pescar recreativ poate reține din captură:

 1. Maximum 5 kilograme de pește pe zi sau un singur pește dacă greutatea lui depășește 5 kilograme
 2. Cantitate nelimitată de pește
 3. Maximum 10 kilograme pește pe zi

Se face raportarea către ANPA a capturilor realizate prin pescuit recreativ:

 1. Raportarea capturilor se face obligatoriu prin completarea Fișei de captură în format electronic și transmis la ANPA
 2. Raportarea capturilor se face și la Agenția de mediu
 3. Nu se face raportarea capturilor la ANPA

Care este data limită de transmiterea Fișei de captură?

 1. Până pe 28 februarie a anului în curs, pentru anul precedent
 2. După șase luni de la obținerea capturii
 3. Lunar

Care este cantitatea maximă de pește ce poate fi reținută într-o zi de către un pescar recreativ în apele din zona colinară și de șes, dunăre și în apele maritime?

 1. 5 kg sau un singur pește dacă greutatea lui depășește 5 kg
 2. 2 kg
 3. 8 kg

Care este dimensiunea minimă acceptată pentru reținerea exemplarelor din specia Chefal?

 1. 30 cm
 2. 25 cm
 3. 22 cm

Se face raportarea către ANPA a capturilor realizate prin pescuit recreativ:

 1. Nu se face raportarea capturilor la ANPA
 2. Raportarea capturilor se face obligatoriu prin completarea Fișei de captură în format electronic și transmis la ANPA
 3. Raportarea capturilor se face și la Agenția de mediu

Care sunt condițiile de practicare a pescuitului recreativ la Marea Neagră

 1. În apele teritoriale cu două lansete, două undițe
 2. În apele teritoriale, cu o țaparină cu câte 10 cârlige
 3. În apele teritoriale cu maxim 2 undițe, două lansete sau o țaparină cu câte 10 cărlige

Ce cantitate de pește poate fi pescuită din apele Mării Negre de un pescar recreativ?

 1. 5 kg. de pește pe zi
 2. Un singur pește dacă greutatea lui depășește 5 kg
 3. 10 kg de pește pe zi

Care este numărul maxim de undițe sau lansete ce pot fi folosite la pescuitul recreativ în zona colinară și de șes?

 1. Patru undițe sau lansete cu câte două cârlige fiecare
 2. Două undițe sau lansete cu câte două cârlige fiecare
 3. Patru undițe sau lansete cu câte un cârlig fiecare

Ce sancțiune este prevazută de legislația în vigoare pentru reținerea exemplarelor subdimensionate ?

 1. Amendă de la 1000-1500 lei
 2. Amendă de la 600-1000 lei
 3. Amendă de la 300-600 lei

Nedeținerea permisului recreativ constituie:

 1. Infracțiune
 2. Abatere disciplinară
 3. Contravenție

Captura obținută în urma pescuitului recreativ poate fi comercializată:

 1. Numai în piețe agroalimentare
 2. Prin spații comerciale autorizate
 3. Nu poate fi comercializată

În apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum:

 1. 15 exemplare pe zi în total din speciile păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, păstrăv fântânel,oregan,lipan
 2. 5 exemplare pe zi în total din speciile păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, păstrăv fântânel,oregan,lipan
 3. 10 exemplare pe zi în total din speciile păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, păstrăv fântânel,oregan,lipan

În apele curgătoare și stătătoare din zona montană pescuitul recreativ se practică:

 1. Cu o singură undiță cu maximum 2 cârlige fiecare sau cu o lansetă
 2. Cu 2 undițe cu maximum 2 cârlige fiecare sau cu 2 lansete
 3. Cu o singură undiță cu maximum 3 cârlige fiecare sau cu 2 lansete

În apele de munte cu salmonide este permis:

 1. Pescuitul salmonidelor cu momeli naturale
 2. Pescuitul cu 3 muște artificial
 3. Pescuitul cu mai mult de 3 muște artificiale

Ce reprezintă Fișa de captură?

 1. Document emis de ANPA în care sunt înregistrate numai exemplarele redate mediului natural
 2. Document emis de ANPA în care sunt înregistrate toate capturile pe specii dintr-o zonă, într-un an calendaristic
 3. Document emis de ANPA în care sunt evidențiate numai zilele în care s-a efectuat pescuitul recreativ

Pescuitul recreativ se practică în apele din zona colinară și de șes pe tot parcursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunarii:

 1. Cu maximum 6 undițe sau lansete cu câte 2 cârlige fiecare
 2. Cu maximum 5 undițe sau 5 lansete cu câte 2 cârlige fiecare
 3. Cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte 2 cârlige fiecare

Care este cantitatea maximă de pește ce poate fi reținută într-o zi de către un pescar recreativ în apele din zona colinară și de șes, dunăre și în apele maritime?

 1. 2 kg
 2. 8 kg
 3. 5 kg sau un singur pește dacă greutatea lui depășește 5 kg

Care este legea care reglementează practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale?

 1. Legea 197/1996
 2. OUG 23/2008
 3. HG 545/210